Lopende matches inzien

Bent je een ingeschreven woningzoeker? Vul dan jouw emailadres in en ontvang een email met een overzicht van de lopende match(es).

Bent je nog niet ingeschreven, klik hier om je alsnog in te schrijven. Daarna kunt je hier de lopende matches aanvragen.